Logens Regler

For at sikre eksistensen af logen Stoffers Riddere, samt generel chikane af logens medlemmer, er det nødvendigt at gøre følgende regler klart:

 1. Nye medlemmer skal gennemgå et optagelsesritual.
 2. Alle medlemmer skal ved arrangementer være i besiddelse af, samt bære, en Steen og Stoffer skjorte samt evt. medaljer. Overtrædelse medfører bøde.
 3. Alle medlemmer indbetaler kr. 150,- i månedligt kontingent til logen. Beløbet betales inden den første i hver måned eller 1.800,- i samlet beløb for et helt år. Overtrædelse medfører bøde.
 4. Forsinkelser over 10 min i forbindelse med mødetidspunkter ved arrangementer, medfører bøde.
 5. Udeblivelse uden varsel fra et arrangement medfører bøde.
 6. Der kan ved hvert officielt arrangement maksimalt optages ét nyt medlem.
 7. Nyoptagne medlemmer opnår først stemmeret ved det næstkommende arrangement, hvor medlemmet ligeledes har ret til at foreslå nye medlemmer.
 8. Nyoptagne medlemmer starter kontingent betalingen ved førstkommende kontingent opkrævelse.
 9. Logen Stoffers Riddere G.I.S.P. som medlemmer.
 10. Generel diskretion og hemmeligholdelse vedrørende logen er en selvfølge.
 11. Cigarrygning betragtes som uacceptabelt. Overtrædelse resulterer i øjeblikkelig gruppemobning, bøde og karantæne i ubestemt tid fra logen. Gentagne overtrædelser medfører ekskludering.
 12. En bøde beløber sig til kr. 50.-, og skal betales senest 14 dage efter notificering fra kassereren, ellers pålægges et administrationsgebyr på kr. 50,-
 13. Senest 14 dage efter arrangement afholdelse, skal der sendes et skriftligt referat, evt. bødeliste samt billeder til bestyrelsen. Hvis dette ikke overholdes er der en bøde til hver arrangør.
 14. Arrangørerne skal huske kamera, ellers er der en bøde til hver arrangør.
 15. Hvis deltagerne til et arrangement ikke medbringer en eller flere af de af arrangørerne påkrævede effekter, er der en bøde.
 16. Det er kutyme at der ikke benyttes mobiltelefoner eller anden kommunikations udstyr til arrangementet.
 17. Senest 7 dage før afholdelse af et arrangement, skal deltagerne informeres omkring tid, sted og andre nødvendige informationer.
 18. Senest 14 dage efter sidst afholdte arrangement skal der forelægge en dato til det næste arrangement, ellers er der en bøde til hver arrangør.
 19. Der må maksimalt være 3 måneder mellem hvert afholdte arrangement, ellers er der en bøde til hver arrangør.
 20. For hvert tilmeldte logebroder og wannabe til et arrangement, tildeles arrangørerne et beløb på kr. 400,-
 21. Julefrokosten afholdes fast den sidste lørdag i november måned. Arrangementet planlægges og afholdes af bestyrelsen, med mindre andre medlemmer ønske at overtage.
 22. Sommerfesten planlægges og afholdes af bestyrelsen, med mindre andre medlemmer ønsker at overtage.
 23. Der afholdes 4 arrangementer om året, med afholdelse i februar, maj, august og november.

Bank

Skylder du penge i form af bøder, kontingent eller ønsker du blot at donere penge til logen er her hvad du skal bruge:

Banknavn: Amagerbanken
Regnr: 5204
Kontonr: 1554142

Siden er sidst ændret den 23 okt 2008